Học viên tại Anna-Let’s Talk

Xin chào, mình là Nguyễn Anh Thư. Học viên tại Anna – Let’s Talk. Hãy lắng nghe những chia sẻ về khoá học cũng như những kinh nghiệm học tiếng Anh của mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *